اضافه شدن انواع گزارش در سامانه حضور و غیاب کاوان 3.7.0

اضافه شدن انواع گزارش در سامانه حضور و غیاب کاوان

اضافه شدن انواع گزارش در سامانه حضور و غیاب کاوان
کاوان

کاوان

یازدهم بهمن 1399

گزارشات نموداری مدیریتی (تحلیلی-مقایسه ای) از سامانه حضور و غیاب کارمندان 

در این ورژن از سامانه حضور و غیاب کاوان بخش گزارشات تغییرات عمده ای کرده است، از جمله اضافه شدن گزارشات نموداری مدیریتی از حضور و غیاب کارمندان که کاملا برای مدیر جنبه تحلیل عنوان مورد نظر و یا حتی مقایسه عملکرد افراد مختلف باهم در بازه‌های زمانی مختلف را دارد. عناوین این گزارشات شامل: گزارش مقایسه ای بازه زمانی، گزارش مقایسه ای واحدهای سازمانی، گزارش مقایسه ای کارمندان هستند. تمامی این گزارشات خروجی عکس دارد.

گزارش مقایسه ای بازه‌ای سامانه حضور و غیاب یک نمودار نقطه ای است به این صورت که با توجه به بخش مورد نظر خود که می‌تواند یک کارمند یا یک واحد یا حتی کل سازمان باشد، یک بازه زمانی مشخص می‌کنید و سپس تعیین می‌کنید که به چه صورت ان بازه زمانی بررسی شود، با اعمال این فیلترها نمودار نقطه ای نمایش داده می‌شود. روی خود نمودار سامانه حضور و غیاب هم آیتم های مورد بررسی قابل تنظیم است و حتی قابلیت تبدیل به نمودار میله‌ای در همین بخش وجود دارد.

 

 

گزارش مقایسه‌ای واحد‌های سازمانی نمودار Pie Chart است بدین صورت که ابتدا یک بازه زمانی مشخص می‌کنید سپس واحدهای سازمانی‌ای که قصد مقایسه آنها با یکدیگر را دارید، انتخاب می‌کنید و با اعمال این فیلترها یک نمودار Pie Chart نمایش داده می‌شود. در نمودار قابلیت تنظیم آیتم مورد نظر برای بررسی وجود دارد. این نمودار سامانه حضور و غیاب کاوان مناسب برای مقایسه عملکرد واحدهای مختلف سازمان و شما می‌باشد.

 

 

گزارش مقایسه‌ای کارمندان یک نمودار میله‌ای است بدین صورت که ابتدا یک بازه زمانی مشخص می‌کنید سپس می‌توانید شیفت یا واحد سازمانی خاصی را انتخاب کنید، با اعمال فیلتر های مورد نظر نمودار میله ای شکل می‌گیرد که مقایسه کارمندان را نمایش می‌دهد. این گزارش برای مقایسه عملکرد کارمندان در آیتم های مختلف کاربرد دارد.

 

 

طراحی جدید ظاهری صفحه گزارش‌ها

در این ورژن قسمت گزارش‌ها در نرم افزار حضور و غیاب طراحی جدیدی به خود گرفته است. که تمامی گزارشات این سامانه حضور و غیاب برای دسترسی راحت‌تر شما به شکل منظمی دسته بندی شده اند.

 

طراحی جدید ظاهری صفحه گزارش ها

خلاصه امکانات سامانه حضور و غیاب کاوان در ورژن 3.7.0:

  • امکان ساخت گزارش مقایسه ای بازه‌ای با نمودار نقطه ای یا میله ای
  • طراحی جدید ظاهر صفحه گزارش‌ها
  • قابلیت تنظیم آیتم های مورد بررسی روی نرم افزار حضور و غیاب