تعرفه های سیستم کاوان

landing-picture
landing-picture
landing-svg
landing-svg

دیجیتالی شدن سازمان با دستیار هوشمند کاوان

تعداد کاربر را انتخاب کنید

نفر
مدیریت مشتریان

مدیریت مشتریان

199,000 تومان
199,000 تومان
حضور و غیاب

حضور و غیاب

170,000 تومان
170,000 تومان
حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

150,000 تومان
150,000 تومان
منابع انسانی

منابع انسانی

50,000 تومان
50,000 تومان
5 کاربره
0 تومان / ماه
0 تومان / ماه
0 تومان
تخفیف
100%
جمع کل
0 تومان