saaspik

نرم افزار حقوق و دستمزد کاوان

feature-image
feature-image

نرم افزار حقوق و دستمزد کاوان

کسب و کارها برای انجام فرآیندهای مرتبط با حقوق و دستمزد پرسنل از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند که هر کدام از این روش‌ها هزینه های سربار زیادی را به مجموعه‌ها تحمیل می‌کند و امکان وجود خطای محاسباتی و انسانی در خلال این امور بعید نیست. در کنار انجام محاسبات، جمع‌آوری اطلاعات و ساعت کاری پرسنل از سیستم‌های پرسنلی و دستگاه‌های حضور غیاب، همواره با مشکلات مختلفی همراه بوده که زمان و خطاهای زیادی را باعث می‌شود. برای جلوگیری از بروز خطاهای محاسباتی و کاهش هزینه‌های سربار، استفاده از یک نرم‌افزار حقوق و دستمزد کاوان جهت امور مرتبط با حقوق دستمزد پرسنل، راهکار مناسبی می‌باشد.

feature-image
feature-image

در یک سیستم یکپارچه و جامع، قرارداد هر پرسنل را می‌توان با دستمزد، کسورات، مزایا و اضافات مانند بیمه و نرخ مالیات به طور جداگانه تعریف کرد. پس از ثبت داده ها هنگام انتخاب شخصی از لیست کارمندان، اطلاعات پرسنل به صورت خودکار نمایش داده می شود.

دریافت گزارشات مدیریتی از سوابق قراردادها، به عنوان مثال ارائه لیست قراردادهای مربوط به یک بازه زمانی خاص یا کلیه قراردادهایی با حقوق مشخص، در صورت استفاده از یک نرم افزار جامع حقوق و دستمزد به راحتی امکان پذیر خواهد بود.

 

feature-image

نرم افزار حقوق و دستمزد فرآیندهایی از قبیل تعریف قرارداد پرسنل سازمان، دریافت اطلاعات از سیستم حضور غیاب و انجام محاسبات را به صورت کاربردی و یکپارچه با سایر بخش‌های سامانه مدیریت کسب و کار کاوان انجام می‌دهد.