landing-picture

تیم داده کاوان

دکتر محمدرضا بصیر یزدی

دکتر محمدرضا بصیر یزدی

رئیس هیئت مدیره

پدرام پرستوک

پدرام پرستوک

مدیرعامل

اسد زرنوشه

اسد زرنوشه

مدیر فنی

علیرضا زینلی

علیرضا زینلی

پشتیبانی فنی

عظیم ربیع زاده

عظیم ربیع زاده

مدیر دیجیتال مارکتینگ

فرید فریدونی

فرید فریدونی

مدیر پروژه

امیررضا بسمی

امیررضا بسمی

مدیر اسکرام و تحقیق و توسعه

هدیه چپردار

هدیه چپردار

توسعه دهنده نرم افزار

زهرا لاله

زهرا لاله

کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ

امیر طهمورثی

امیر طهمورثی

توسعه دهنده نرم افزار

فرشید ترکمن

فرشید ترکمن

توسعه دهنده نرم افزار

علیرضا محمدی

علیرضا محمدی

توسعه دهنده نرم افزار

سما رحیمی

سما رحیمی

کارشناس اداری

زهرا رستگار

زهرا رستگار

کارشناس مالی

عمران جدیدی

عمران جدیدی

توسعه دهنده نرم افزار

سلیمان شریفی

سلیمان شریفی

توسعه دهنده نرم افزار

مهران زارع

مهران زارع

توسعه دهنده نرم افزار

زهرا شعبانی

زهرا شعبانی

تحلیل گر و طراح نرم افزار

زهرا ممتازیان فرد

زهرا ممتازیان فرد

توسعه دهنده نرم افزار

پروانه رحمتی

پروانه رحمتی

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

محمدجواد غلامی

محمدجواد غلامی

توسعه دهنده نرم افزار

نوشین حسینی

نوشین حسینی

کارشناس تولید محتوا

وحید مولایی راد

وحید مولایی راد

توسعه دهنده نرم افزار

علیرضا نجم زاده

علیرضا نجم زاده

کارشناس پشتیبانی و شبکه

آرمین صادقی

آرمین صادقی

توسعه دهنده نرم افزار